foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế kỹ thuật Ngân hàng ĐT & PTVN 2B - Lê Thánh Tôn - Phường 2 Thành phố Trà Vinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ngân hàng ĐT & PTVN 2B - Lê Thánh Tôn - Phường 2 Thành phố Trà Vinh.

Tác giả: Kim Thái Thanh; Huỳnh Hữu Trí (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 168tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Th107. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật Chung cư Mỹ Trà.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư Mỹ Trà.

Tác giả: Trương Văn Tâm; GVHD: Vương Hải Khoa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 203tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 T120. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Chung cư cán bộ công nhân viên có thu nhập thấp.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư cán bộ công nhân viên có thu nhập thấp.

Tác giả: Nguyễn Thùy Dung; GVHD: Tăng Thị Đẹp.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 123tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 D513. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Dạy nghề Vĩnh Long.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Dạy nghề Vĩnh Long.

Tác giả: Đồng Công Trung; GVHD: Nguyễn Khắc Cường.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 123tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Tr513. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Chung cư cồn Phó Quế.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư cồn Phó Quế

Tác giả: Lê Thị Tuyết Mai; GVHD: Tăng Thị Đẹp

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 100tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 M103. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn