foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế kỹ thuật Công ty Điện báo Điện thoại Vĩnh Long.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Công ty Điện báo Điện thoại Vĩnh Long.

Tác giả: Đỗ Tấn Giáo; GVHD: Trần Thanh Vũ

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 139tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Gi108. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Ký túc xá Cao đẳng Xây dựng Miền Tây

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Cao đẳng Xây dựng Miền Tây.

Tác giả: Phan Hoàng Nhanh; GVHD: Nguyễn Minh Bằng

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 151tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Nh107. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Dạy nghề Trà Cú.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Dạy nghề Trà Cú .

Tác giả: Trần Bé Hiếu; GVHD: Ths. Huỳnh Văn Hiệp

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 149tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 H309. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Trường Phổ thông cấp II - III huyện Tiểu Cần.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trường Phổ thông cấp II - III huyện Tiểu Cần.

Tác giả: Võ Minh Toàn; GVHD: Ths. Trần Hoàng Tuấn

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 128tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 T406. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Cao đẳng Long An

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Cao đẳng Long An

Tác giả: Lê Minh Thương; GVHD: Lê Nông

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 168tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Th561. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn