foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế kỹ thuật Khối học tập và nghiên cứu Trường Đại học Tiền Giang - ĐĐXD: xã Long An - Châu Thành - Tiền Giang.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Khối học tập và nghiên cứu Trường Đại học Tiền Giang - ĐĐXD: xã Long An - Châu Thành - Tiền Giang.

Tác giả: Nguyễn Văn Thắng; GVHD: Lê Nông

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 229tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Th116. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Khu chung cư huyện Càng Long.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Khu chung cư huyện Càng Long.

Tác giả: Trần Thanh Tính; GVHD: Từ Hồng Nhung

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 201tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 T312. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật Trường Trung học Phổ thông thị xã Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trường Trung học Phổ thông thị xã Trà Vinh.

Tác giả: Trần Thái Trạch; GVHD: TS. Nguyễn Khắc Cường.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 158tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Tr102. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật Khu B10 KTX sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Khu B10 KTX sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tác giả: Tô Trung Tín; GVHD: Ths. Trần Hoàng Tuấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 183tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 T311. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Khối quản lý hành chính Trường Dạy nghề tỉnh Trà Vinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Khối quản lý hành chính Trường Dạy nghề tỉnh Trà Vinh

Tác giả: Phan Trường An; GVHD: Ks. Nguyễn Minh Bằng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 156tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 A105. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn