foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre.

Tác giả: Đỗ Văn Thà; GVHD: Ths. Vương Hải Khoa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 334tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Th100. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Chung cư P9 Thành phố Vĩnh Long.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư P9 Thành phố Vĩnh Long.

Tác giả: Nguyễn Khánh Vi; GVHD: Nguyễn Minh Vương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 138tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 V300. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Đại học Tây Đô.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Đại học Tây Đô.

Tác giả: Huỳnh Công Thức; GVHD: Trần Hoàng Tuấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 138tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Th199. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Mai Văn Minh; GVHD: Ths. Huỳnh Văn Hiệp.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 147tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 M312. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Đại học Cần Thơ.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Trường Đại học Cần Thơ.

Tác giả: Huỳnh Phúc Hưởng; Nguyễn Nhật Thanh (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 108tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 H561. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn