foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế Kỹ thuật trường trung học phổ thông Lê Lợi Tp. Đà Nẵng.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế Kỹ thuật trường trung học phổ thông Lê Lợi Tp. Đà Nẵng.

Tác giả: Đặng Quốc Khánh; GVHD: Võ Minh Huy.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 134tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Kh107. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế Kỹ thuật chung cư phường 9- Tp Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế Kỹ thuật chung cư phường 9- Tp Trà Vinh.

Tác giả: Đinh Văn Khánh; GVHD: Huỳnh Hữu Trí.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 276tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Kh107. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế Kỹ thuật Ký túc xá Trường Cao đẳng sư phạm Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế Kỹ thuật Ký túc xá Trường Cao đẳng sư phạm Trà Vinh.

Tác giả: Hà Thị Duyên; GVHD: Từ Hồng Nhung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 162tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 D527. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế Kỹ thuật Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Tập Sơn.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế Kỹ thuật Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Tập Sơn.

Tác giả: Huỳnh Hướng Quang; GVHD: Trần Thanh Vũ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 149tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Qu106. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế Kỹ thuật Chung cư phường 8- Tp Vĩnh Long.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế Kỹ thuật Chung cư phường 8- Tp Vĩnh Long.

Tác giả: Kiên Huỳnh Minh Hiếu; GVHD: Trần Thanh Vũ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 163tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 H309. Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn