foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế kỹ thuật chung cư Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật chung cư Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Lưu Hoàng Phong; Từ Hồng Nhung (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 171tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Ph431 . Vị trí: Phòng đọc

 

 

Thiết kế kỹ thuật Chung cư Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Bùi Ngọc Ẩn; Kỷ Minh Hưng (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 97tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 A121 . Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật chung cư An Bình - Q2.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật chung cư An Bình - Q2.

Tác giả: Thạch Thanh Xuân; Nguyễn Minh Bằng (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 2331tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 X502 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Sinh viên Hậu Giang tại Đại học Cần Thơ.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Ký túc xá Sinh viên Hậu Giang tại Đại học Cần Thơ.

Tác giả: Nguyễn Nhật Trường; Hồ Ngọc Tri Ân (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 154tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Tr561 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật nhà làm việc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật nhà làm việc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Cao Văn Hậu; Huỳnh Văn Hiệp (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 2331tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 H125 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn