foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế Kỹ thuật Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế Kỹ thuật Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

Tác giả: Trầm Ngọc Khoanh; GVHD: Nguyễn Vy Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 214tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Kh408 Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế Kỹ thuật Kí túc xá trường cao đẳng Vĩnh Long.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế Kỹ thuật Kí túc xá trường Cao đẳng Vĩnh Long.

Tác giả: Võ Anh Thư; GVHD: Trần Thanh Vũ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 236tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Th550 Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế Kỹ thuật Cao ốc văn phòng Bình Dương.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế Kỹ thuật Cao ốc văn phòng Bình Dương.

Tác giả: Võ Văn Ngươn; GVHD: Huỳnh Hữu Trí.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 268tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Ng560 Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trường Trung học Phổ thông Hùng Vương.

Tác giả: Dương Kim Trọng; Ths. Hồ Ngọc Tri Tân (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 139tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Tr431 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Chung cư phường 9

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư phường 9.

Tác giả: Huỳnh Hà Sĩ Phú; Từ Hồng Nhung (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 135tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Ph500 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn