foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế Kỹ thuật Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế Kỹ thuật Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

Tác giả: Trầm Ngọc Khoanh; GVHD: Nguyễn Vy Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 214tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Kh408 Vị trí: Phòng đọc

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn