foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Hoàng Trinh.

Nhà xuất bản: Đà Nẵng. Năm XB: 1997.

Mô tả: 190Tr, kích thước: 13 x 19cm.

Mục lục:

Phần thứ nhất: Về một khái niệm thi pháp học. Phần thứ hai: Ký hiệu học - Những vấn đề liên quan đến thi pháp học. Phần thứ ba: Đọc thơ theo thi pháp học dựa vào ký hiệu học. Phần thứ tu: Đọc ca dao. Phần thứ năm: Đọc tục ngữ. Phần thứ sáu: Kết luận.

Register to read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp.

Nhà Xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2012. Số trang: 383Tr.

Số định danh: 495.922 H307. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Mục lục

Chương 1: Những quan điểm về vài trò của nghĩa trong phân tích và miêu tả cú pháp. Chương 2: Nghĩa miêu tả. Chương 3: Nghĩa tình thái. Chương 4: Nghĩa chủ đề. Chương 5: Nghĩa mục đích phát ngôn. Chương 6: Những yếu tố chủ quan tính được mã hóa trong câu. Chương 7: Câu và diễn ngôn. Chương 8: Phát họa một khung miêu tả cú pháp tiếng Việt trên quan điểm ngữ pháp ngữ nghĩa.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Hòa;

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2008.

Mô tả: 309Tr, kích thước: 14,5X20,5cm

Số định danh: 410.1 H401. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Chương 1: Khái niệm diễn ngôn. Chương 2: Một số đường hướng chính trong phân tích diễn ngôn. Chương 3: Ngữ cảnh và giao tiếp. Chương 4: Một số ứng dụng của phân tích diễn ngôn.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Đỗ Hữu Châu, PGS. TS. Bùi Minh Toán.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2007. Mô tả: 335Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Mục lục:

Phần I

Chương 1: Các cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học. Chương 2: Những khái niệm cơ bản của ngữ pháp học.

Phần II

Chương 1: Trường phái miêu tả Mĩ. Chương 2: Ngữ vị học. Chương 3: Cấu trúc, chức năng luận. Chương 4: Ngữ pháp tạo sinh.

Phụ lục: Ngữ pháp chức năng, quan hệ chức năng.

 

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Đỗ Hữu Châu, PGS. TS. Bùi Minh Toán.

Nhà xuất bản Giáo Dục. Năm XB: 2007. Mô tả: 427Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Mục lục:

Phần III: Ngữ dụng học

Chương 1: Khái quát về ngữ dụng học. Chương 2: Chiếu vật và chỉ xuất. Chương 3: Hành vi ngôn ngữ. Chương 4: Lý thuyết lập luận. Chương 5: Lý thuyết hội thoại. Chương 6: Ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn