foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. Lê Trí Viễn (chủ biên), Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyền..

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 1984.

Mô tả: 235Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần I: Từ chữ nghĩa đến văn bản.

Chương 1: Chữ viết trong thế giới cổ đại và vấn đề chữ viết ở Việt Nam. Chương 2: Văn tự Hán (kết cấu, hình thể, cách thể hiện, bộ thủ). Chương 3: Từ và câu trong Hán văn cổ. Chương 4: Vấn đề ngữ văn Hán cổ ở Việt Nam. Chương 5: Một số biện pháp tu từ chủ yếu thường được dùng trong các văn bản Hán văn cổ ở Việt Nam.

Phần II: Tài liệu tham khảo tra cứu văn học cổ điển.

A. Các học thuyết. B. Một số phạm trù, khái niệm.

Phụ lục: Từ vựng tối thiểu.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn