foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. Lê Trí Viễn (chủ biên), Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyền.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 1986.

Mô tả: 250Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 5: Luận. Chương 6: Tự, bạt. Chương 7: Bi, minh. Chương 8: Chiếu, biểu, hịch, cáo. Chương 9: Phú, văn tế. Chương 10: Thi ca.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn