foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Văn Khang

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội. Năm xuất bản: 1999.

Mô tả: 188Tr. Kích thước: 19cm. Số định danh: 306.44/ Kh106. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Ngôn ngữ học xã hội - bối cảnh ra đời, mục đích, nội dung nghiên cứu. Chương 2: Hiện tượng song ngữ, đa ngữ. Chương 3: Hiện tượng ngôn ngữ lai tạp: Pidgins & Creoles. Chương 4: Song thể ngữ, đa thể ngữ. Chương 5: Phương ngữ, các biến thể và ngôn ngữ. Chương 6: Ngôn ngữ và giai cấp. Chương 7: Ngôn ngữ và giới tính. Chương 8: Giao tiếp ngôn ngữ. Chương 9: Ngôn ngữ học xã hội: Phương pháp điều tra và xử lý tư liệu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn