foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Đỗ Hữu Châu, PGS. TS. Bùi Minh Toán.

Nhà xuất bản Giáo Dục. Năm XB: 2007. Mô tả: 427Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Mục lục:

Phần III: Ngữ dụng học

Chương 1: Khái quát về ngữ dụng học. Chương 2: Chiếu vật và chỉ xuất. Chương 3: Hành vi ngôn ngữ. Chương 4: Lý thuyết lập luận. Chương 5: Lý thuyết hội thoại. Chương 6: Ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn