foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Đỗ Hữu Châu, PGS. TS. Bùi Minh Toán.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2007. Mô tả: 335Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Mục lục:

Phần I

Chương 1: Các cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học. Chương 2: Những khái niệm cơ bản của ngữ pháp học.

Phần II

Chương 1: Trường phái miêu tả Mĩ. Chương 2: Ngữ vị học. Chương 3: Cấu trúc, chức năng luận. Chương 4: Ngữ pháp tạo sinh.

Phụ lục: Ngữ pháp chức năng, quan hệ chức năng.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn