foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Hòa;

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2008.

Mô tả: 309Tr, kích thước: 14,5X20,5cm

Số định danh: 410.1 H401. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Chương 1: Khái niệm diễn ngôn. Chương 2: Một số đường hướng chính trong phân tích diễn ngôn. Chương 3: Ngữ cảnh và giao tiếp. Chương 4: Một số ứng dụng của phân tích diễn ngôn.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn