foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp.

Nhà XB: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2012. Mô tả: 383Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 495.922 H307

Mục lục:

Chương 1: Những quan điểm về vài trò của nghĩa trong phân tích và miêu tả cú pháp. Chương 2: Nghĩa miêu tả. Chương 3: Nghĩa tình thái. Chương 4: Nghĩa chủ đề. Chương 5: Nghĩa mục đích phát ngôn. Chương 6: Những yếu tố chủ quan tính được mã hóa trong câu. Chương 7: Câu và diễn ngôn. Chương 8: Phát họa một khung miêu tả cú pháp tiếng Việt trên quan điểm ngữ pháp ngữ nghĩa.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn