foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Hoàng Trinh.

Nhà xuất bản: Đà Nẵng. Năm XB: 1997.

Mô tả: 190Tr, kích thước: 13 x 19cm.

Mục lục:

Phần thứ nhất: Về một khái niệm thi pháp học. Phần thứ hai: Ký hiệu học - Những vấn đề liên quan đến thi pháp học. Phần thứ ba: Đọc thơ theo thi pháp học dựa vào ký hiệu học. Phần thứ tu: Đọc ca dao. Phần thứ năm: Đọc tục ngữ. Phần thứ sáu: Kết luận.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn