foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Văn Hiểu; PGS. TS. Dương Nguyên Khang, PGS. TS. Hồ Quảng Đồ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2016. Mô tả: 132Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2085/ H309. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỉ lệ tiêu hoá và sinh mêtan bằng kỹ thuật in vitro sinh khí trên một số loại thức ăn và hỗn hợp cỏ voi với NM khô trong khẩu phần thức ăn nuôi bò. Xác định ảnh hưởng của ngọn lá mì khô, ủ chua và tươi trong khẩu phần cỏ voi lên tỉ lệ tiêu hóa, tăng khối lượng và sinh mêtan trên bò lai Sind. Tìm ra khẩu phần thích hợp nuôi bò khi thay thế KDD bằng NM khô trong khẩu phần cỏ voi lên tăng khối lượng và sinh mêtan trên bò lai Sind.

 

Tác giả: Nguyễn Tiến Sĩ; PGS. TS. Vũ Ngọc Út (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 579.8/ S300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thành phần ĐVPS ở khu vực nuôi tôm tỉnh Sóc Trăng nhằm đánh giá sự biến động về thành phần loài và mức độ phong phú của của ĐVPS làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về đánh giá chất lượng nước.

Tác giả: Lương Văn Hân; TS. Huỳnh Kim Hường (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ H121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá khả năng sinh sản của tôm sú bố mẹ gia hóa trong điều kiện nhân tạo. - Đánh giá tăng trưởng, tỉ lệ sống của tôm sú F1 từ bố mẹ gia hóa khi nuôi thương phẩm.

 

Tác giả: Lê Thanh Vũ; TS. Phan Thanh Lâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Ứng dụng công nghệ Micro – nano Bubble Oxygen vào quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh: Tỷ lệ sống tăng ≥10%, FCR giảm 15% và giá thành sản xuất giảm 10%.

 

Tác giả: Cao Thị Cẩm Tú; TS. Huỳnh Kim Hường (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3789/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát hộ nuôi ếch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm xác định các yếu tố tài chính, kỹ thuật của mô hình nuôi ếch. Đồng thời xác định ảnh hưởng của mật độ và của loại thức ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của ếch. Góp phần tăng cao hiệu quả của nghề nuôi ếch.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn