foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thái Hùng. PGS. TS. Võ Văn Sơn (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2014.

Mô tả: 133Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án:

Xác định ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và lysine lên sức sản xuất thịt của gà H’mông qua từng giai đoạn sinh trưởng.

Xác định ảnh hưởng của khẩu phần lên sức sản xuất và chất lượng thịt gà H’mông.

Xác định ảnh hưởng của phương thức và mùa vụ nuôi lên sức sản xuất và chất lượng thịt gà H’mông.

Register to read more ...

Tác giả: Lai Phước Sơn, PGS. TS. Trần Ngọc Hải, PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2012.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Thí nghiệm so sánh một số chỉ tiêu sinh học: tăng trưởng, sinh sản và tỉ lệ sống của tôm càng xanh trong bể nuôi quần thể với độ mặn khác nhau, ảnh hưởng của độ mặn lên các chỉ tiêu tăng trưởng, lột xác, sinh sản, tỉ lệ sống của tôm càng xanh nuôi cá thể.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhi; TS. Đỗ Thị Thanh Hương(Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 77Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Tóm tắt:

 Diazinon là loại thuốc BVTV gốc lân hữu cơ được sử dụng rộng rãi trong canh tác lúa ở ĐBSCL. Các loài thủy sản có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng từ việc sử dụng thuốc BVTV trong canh tác nông nghiệp. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá sự ảnh hưởng của diazinon lên chỉ tiêu huyết học, enzyme cholinesterase và tăng trưởng của cá tra. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nồng độ diazinon (0,039 mg/L, 0,35 mg/L, 3,18 mg/L, 3,5 mg/L) và đối chứng.

Kết quả cho thấy diazinon có độ độc cao đối với cá tra (LC50-96 giờ là 3,89 mg/L). Số lượng hồng cầu và tỷ lệ huyết cầu tăng khi cá tiếp xúc thuốc, MCV, MCH, MCHC có biến động nhưng không đáng kể so với đối chứng. Các chỉ tiêu huyết học dần dần phục hồi đến ngày thu mẫu14 đã phục hồi so với đối chứng. Hoạt tính ChE giảm mạnh trong não, gan, mang, cơ khi cá tiếp xúc với nồng độ diazinon càng cao. ChE trong não bị ức chế cao nhất (93,43% và 95, 72%) sau khi tiếp xúc thuốc 24 giờ ở nồng độ 3,18 mg/L và 3,5 mg/L. Hoạt tính ChE trong não, gan, mang ở nồng độ 0,039 mg/L và 0,35 mg/L giảm bởi diazinon, nhưng dần dần phục hồi sau 14 ngày. ChE ở nồng độ cao (3,18 mg/L và 3,5 mg/L) sau 14 ngày hoạt tính chưa phục hồi so với đối chứng. Tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) giảm khi cá tiếp xúc với diazinon càng cao.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Minh Hiền; TS. Nguyễn Đức Hiền (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 103Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Tóm lượt:

Đề tài khảo sát tình hình chăn nuôi và tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum trên gà thả vườn tại Trà Vinh. Đồng thời đánh giá hiệu quả 3 loại kháng sinh là: enrofloxacin, tilmicosin và tulathromycin trong điều trị bệnh Mycoplasma gallisepticum gây ra.

Khảo sát trên 48 hộ chăn nuôi gà thả vườn có qui mô đàn lớn hơn 50 con. Kết quả gà được nuôi với nhiều phương thức khác nhau: nuôi chăn thả là 29,17%, nuôi bán chăn thả là 58,33% và nuôi nhốt là 12,5%.

Qua kết quả kiểm tra 1.310 mẫu huyết thanh trên gà thả vườn bằng phản ứng ELISA. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở gà thả vườn tại Trà Vinh là 43,66%. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Mycoplasma gallisepticum phụ thuộc vào phương thức chăn nuôi. Loại hình nuôi chăn thả có tỷ lệ nhiễm là 34,07% với trung bình tỷ số S/P là 1,25; nuôi bán chăn thả tỷ lệ nhiễm là 42,25% với trung bình tỷ số S/P là 1,37 và nuôi nhốt thì tỷ lệ nhiễm là 54,58% với trung bình tỷ số S/P là 1,53.

Thí nghiệm hiệu quả điều trị Mycoplasma gallisepticum bằng 3 loại kháng sinh: enrofloxacin, tilmicosin và tulathromycin đều có hiệu quả điều trị, cải thiện năng suất sinh trưởng. Trong đó, tilmicosin cho kết quả tốt nhất: làm giảm tỷ lệ gà nhiễm bệnh từ 100% với tỷ số S/P trung bình là 1,120 xuống còn 38,89% với tỷ số S/P trung bình là 0,528 và làm tăng năng suất sinh trưởng là 11,13% so với nghiệm thức đối chứng.

Triệu chứng và bệnh tích của gà ở các nghiệm thức thí nghiệm quan sát được phù hợp với kết quả kiểm tra huyết thanh học, gà ở nghiệm thức đối chứng có mức độ nhiễm bệnh cao thì các triệu chứng và bệnh tích đặc trưng được thể hiện rõ.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Tùng Lâm; PGS. TS. Lê Thị Mến (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2012

Mô tả: 208Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 636.4 L120. Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.