Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Linh; PGS. TS. Trương Quốc Phú (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 118Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68 / L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tạo ra bộ sưu tập các dòng vi khuẩn hữu ích để làm vật liệu sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng cho nuôi trồng thủy sản đồng thời làm giảm việc sử dụng hóa chất kháng sinh, là sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng thực phẩm thủy sản.

Mục tiêu cụ thể:

Sưu tập và chọn lọc các chủng vi khuẩn lactic từ ruột tôm thẻ, ruột cá rô phi và bùn đáy ao nuôi tôm đối kháng mạnh với chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm he, từ đó sử dụng chúng để phòng AHPND trên đàn tôm nuôi.