foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Chí Hiếu; Dương Ngọc Thành (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2010

Mô tả: 85Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Tóm lượt:

Trong giai đoạn hội nhập thế giới, Nông dân phải tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn với nhiều hình thức hợp tác thích hợp, đa dạng. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là nơi tập hợp đa số nông dân để làm ra sản phẩm nông, thủy sản đủ lớn về sản lượng, ổn định về số lượng, an toàn và chất lượng sản phẩm không ngừng tăng, giá thành ngày càng hạ, đặc biệt là vượt qua rào cản kỹ thuật của thị trường.

Tuy nhiên quá trình nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTXNN tại Trà vinh và Sóc Trăng năm 2008 – 2009”, nhận thấy mô hình hợp tác xã (HTX) còn tồn tại nhiều khó khăn trong đó nổi bật là: năng lực và trình độ của ban chủ nhiệm còn yếu kém, hợp tác xã thiếu vốn, thiếu phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, HTXNN chưa thật sự mang lại lợi ích tài chính cho xã viên, cho nên chưa thu hút xã viên; bên cạnh, phân tích lợi ích về mặt kinh tế xã hội mà HTXNN mang lại cho xã viên ở nhóm đa dịch vụ và nhóm đơn dịch vụ không khác biệt nhau, như là: lãi cổ phần trung bình thu được, nhu cầu hợp tác của xã viên, được hỗ trợ khi đau ốm, được miễn giảm thuế...

Vì vậy, phát huy những HTXNN hoạt động hiệu quả thông qua hình thức đa dạng các hoạt động dịch vụ làm điển hình nhân rộng đến các HTX khác; HTX cần cụ thể hóa các giải pháp sau: (i) trước hết các địa phương, sớm giải thể và tổ chức lại những HTX tồn tại hình thức; (ii) rà soát, xử lý xong nợ cũ của HTX, tạo thuận lợi cho HTX được vay các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; (iii) tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX; (iv) có chính sách khuyến khích việc chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất; (v) tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm; (vi) lồng ghép các chương trình dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân vào kinh tế hợp tác; (vii) Trà Vinh và Sóc Trăng tất yếu phải phát triển tổ hợp tác trước khi đủ điều kiện phát triển thành HTX.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn