foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Hiền; TS. Nguyễn Đức Hiền (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 103Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Tóm lượt:

Đề tài khảo sát tình hình chăn nuôi và tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum trên gà thả vườn tại Trà Vinh. Đồng thời đánh giá hiệu quả 3 loại kháng sinh là: enrofloxacin, tilmicosin và tulathromycin trong điều trị bệnh Mycoplasma gallisepticum gây ra.

Khảo sát trên 48 hộ chăn nuôi gà thả vườn có qui mô đàn lớn hơn 50 con. Kết quả gà được nuôi với nhiều phương thức khác nhau: nuôi chăn thả là 29,17%, nuôi bán chăn thả là 58,33% và nuôi nhốt là 12,5%.

Qua kết quả kiểm tra 1.310 mẫu huyết thanh trên gà thả vườn bằng phản ứng ELISA. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở gà thả vườn tại Trà Vinh là 43,66%. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Mycoplasma gallisepticum phụ thuộc vào phương thức chăn nuôi. Loại hình nuôi chăn thả có tỷ lệ nhiễm là 34,07% với trung bình tỷ số S/P là 1,25; nuôi bán chăn thả tỷ lệ nhiễm là 42,25% với trung bình tỷ số S/P là 1,37 và nuôi nhốt thì tỷ lệ nhiễm là 54,58% với trung bình tỷ số S/P là 1,53.

Thí nghiệm hiệu quả điều trị Mycoplasma gallisepticum bằng 3 loại kháng sinh: enrofloxacin, tilmicosin và tulathromycin đều có hiệu quả điều trị, cải thiện năng suất sinh trưởng. Trong đó, tilmicosin cho kết quả tốt nhất: làm giảm tỷ lệ gà nhiễm bệnh từ 100% với tỷ số S/P trung bình là 1,120 xuống còn 38,89% với tỷ số S/P trung bình là 0,528 và làm tăng năng suất sinh trưởng là 11,13% so với nghiệm thức đối chứng.

Triệu chứng và bệnh tích của gà ở các nghiệm thức thí nghiệm quan sát được phù hợp với kết quả kiểm tra huyết thanh học, gà ở nghiệm thức đối chứng có mức độ nhiễm bệnh cao thì các triệu chứng và bệnh tích đặc trưng được thể hiện rõ.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.