foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Khánh Nam; TS. Nguyễn Minh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 49Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Cung cấp cơ sở khoa học cho việc sản xuất giống và nuôi đối tượng này trong tương lai và quản lý khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản ở ĐBSCL nói chung và ở Trà Vinh nói riêng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn