foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Đức Phương; PGS. TS. Vũ Ngọc Út (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.75/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định sự phân bố và thành phần loài giun nhiều tơ tại huyện Cầu Ngang, Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh làm cơ sở cho việc đánh giá sự đa dạng và phát hiện các loài giun nhiều tơ có tiềm năng hướng tới nuôi sinh khối làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn