foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Đỗ Đoàn Hiệp, Lê Đình Xuân.

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội. Năm XB: 2006.

Mô tả: 51Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

I. Xuất xứ của cá rô phi. II. Môi trường sống của cá rô phi. III. Tiềm năng sản lượng của cá rô phi và công nghệ nuôi thích ứng. IV. Một số đặc điểm sinh học của cá rô phi ảnh hưởng đến công nghệ nuôi. V. Nhận xét về đối tượng nuôi cá rô phi. VI. Công nghệ nuôi cá rô phi đạt năng suất từ 10-15 tấn/ ha/ năm. VII. Sản xuất cá rô phi giống. VIII. Cách phòng trừ bệnh cá rô phi và chống rét cho cá. IX. Chuẩn bị thức ăn nuôi cá rô phi. X. Xu hướng phát triển đối tượng cá rô phi.

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Bùi Huy Cộng, Đỗ Đoàn Hiệp.

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội. Năm XB: 2006.

Mô tả: 23Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

I. Kỹ thuật ương nuôi cá tra trong ao. II. Kỹ thuật ương nuôi cá tra trong lồng. III. Phòng trị bệnh cá.          

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Công Thắng, Đỗ Đoàn Hiệp.

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội. Năm XB: 2006.

Mô tả: 31Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

I. Giới thiệu. II. Kỹ thuật ương cá bột lên hương. III. Kỹ thuật ương cá hương lên giống. IV. Kỹ thuật nuôi cá chim thương phẩm trong ao.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Bùi Huy Cộng, Đỗ Đoàn Hiệp.

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội. Năm XB: 2006.

Mô tả: 26Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

1. Ruộng nào nuôi được ao cá? 2. Loài cá nào nuôi được trên ruộng? 3. Muốn nuôi được cá trên ruộng cần phải làm gì? 4. Làm "nhà" cho cá như thế nào? 5. Đào mương sâu bao nhiêu là vừa? 6. Diện tích mương, ao, chuôm trong ruộng bao nhiêu? 7. Cách kiến thiết đồng ruộng để nuôi cá kết hợp? 8. Thả cá giống nuôi trên ruộng như thế nào? 9. Loại cá và quy hoạch thả cá. 10. Ngoài cá, trên ruộng còn có thể nuôi được đối tượng thủy sản nào? 11. Khi nuôi cá trên ruộng, có thể phun thuốc trừ sâu không? 12. Có thể ương cá giống trên ruộng không?

Register to read more ...

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Nhật Thành, Đỗ Đoàn Hiệp.

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội. Năm XB: 2006.

Mô tả: 71Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

I. Thế nào là nuôi cá lồng? Nuôi cá lồng khác nuôi cá ao thế nào? II. Điêu kiện để có thể nuôi cá lồng. III. Các loại lồng nuôi cá phổ biến ở các tỉnh phía Bắc và cách làm lồng. IV. Những loài cá thích hợp cho việc nuôi cá lồng. V. Phương hướng giải quyết thức ăn cho cá nuôi lồng. VI. Một số tồn tại của nghề nuôi cá lồng. VII. giới thiệu một số mô hình điển hình. VIII. Xu hướng phát triển của nghề nuôi cá lồng.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn