foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Trần Khắc Thi (chủ biên).

Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên & Công nghệ. Năm XB: 2008.

Mô tả: 222Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

1/ Sản xuất rau an toàn - Những nguyên tắc và quy định chung. 2/ Cây dưa chuột. 2/ Cây mướp đắng. 3/ Cây dưa hấu. 4/ Cây cà chua. 5/ Cây ớt.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: KS. Nguyễn Chung.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2006.

Mô tả: 86Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Phần 1: Phân bố và đặc tính sinh thái. Phần 1: Phân bố và đặc tính sinh thái. Phần 3: Kỹ thuật nuôi cá thịt thương phẩm. Phần 4: Bệnh cá và biện pháp phòng trị.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: KS. Nguyễn Chung.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2006.

Mô tả: 101Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Phần 1: Đặc tính sinh học của cá chẽm. Phần 2: Kỹ thuật sinh sản và ương dưỡng cá chẽm giống. Phần 3: Kỹ thuật nuôi cá chẽm thương phẩm. Phần 4: Một số bệnh ở cá chẽm.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đoàn Khắc Độ.

Nhà xuất bản: Đà Nẵng. Năm XB: 2008..

Mô tả: 71Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Bài 1: Đặc điểm của cá chình. Bài 2: Đánh bắt, vận chuyển cá chình hương. Bài 3: Ương cá hương lên cá giống. Bài 4: Kỹ thuật nuôi cá thịt. Bài 5: Phòng và trị bệnh cho cá chình.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đoàn Khắc Độ.

Nhà xuất bản: Đà Nẵng. Năm XB: 2008..

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Bài 1: Cá kèo có giá trị kinh tế cao. Bài 2: Đặc điểm sinh học của cá kèo. Bài 3: Đánh bắt cá kèo giống. Bài 4: Ương cá kèo giống . Bài 5: Kỹ thuật nuôi cá kèo thịt. Bài 6: Phòng và trị bệnh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn