foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: KS. Nguyễn Mạnh Chinh, GS. TS. Mai Văn Quyền, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2005. Mô tả: 64Tr. Kích thước: 13x19cm

Giới thiệu:

Tài liệu cung cấp cho người Bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất về đặc điểm hình thái, tập quán sinh hoạt, đặc điểm gây hại cũng như cách phòng trừ loại côn trùng và nhện gây hại này.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Đống (chủ biên).

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2002. Mô tả: 156Tr. Kích thước: 13x19cm

Nội dung:

Phần 1: Cơ sở khoa học và tình hình sản xuất nấm ăn phục vụ nội địa và xuất khẩu ở Việt Nam. Phần 2: Tính toán hiệu quả kinh tế trong sản xuất các loại nấm ăn. Phần 3: Chuẩn bị các điều kiện nuôi trồng nấm. Phần 4: Kỹ thuật trồng nấm mỡ. Phần 5: Kỹ thuật trồng nấm sò. Phần 6: Kỹ thuật trồng nấm rơm. Phần 7: Kỹ thuật trồng mộc nhĩ. Phần 8: Kỹ thuật trồng nấm hương. Phần 9: Kỹ thuật trồng nấm linh chi. Phần 10: Cách ăn nấm tươi. Phần 11: Một số món ăn từ nấm. Phần 12: Kết luận.

Phụ lục: Một số bài báo  về công tác nghiên cứu và sản xuất nấm ăn.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Vệ Hồng, Phạm Mai Thương, Dương Minh Hào.

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm XB: 2013. Mô tả: 294Tr. Kích thước: 13x19cm

Nội dung:

Chương 1: Ý nghĩa kinh tế của việc trồng nấm. Chương 2: Điều kiện cơ sở vật chất cần thiết và phương pháp nuôi trồng nấm ăn. Chương 3: Kỹ thuật nuôi trồng một số loại nấm. Chương 4: Các loại sâu bệnh hại chủ yếu của nấm và cách phòng trừ.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Đống.

Nhà xuất bản: Nghệ An. Năm XB: 2003. Mô tả: 179Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm

Nội dung:

Phần I: Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu. Phần II: Tiềm năng và thực trạng phát triển nghề trồng nấm ở Việt Nam. Phần III: Công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn. Phần IV: Công nghệ nuôi trồng các loại nấm dược liệu. Phần 5: Cách chế biến và một món ăn với nấm.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Vũ Năng Dũng.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2005. Mô tả: 413Tr. Kích thước: 21x31cm

Nội dung:

Phần I: Phân loại đất, đánh giá đất đai, tính chất lý, hóa học, sử dụng và cải tạo đất. Phần II: Phân bón và dinh dưỡng cây trồng. Phần III: Môi trường đất nước, xói mòn và thoái hóa đất.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn