foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia - Bộ Thủy sản.

Nhà XB: Nông Nghiệp. Năm XB: 2006. Mô tả: 57Tr, kích thước: 10x18cm.

Nội dung:

Chương 1: Vị trí xây dựng trại sản xuất giống.

1/ Nguồn nước và chất lượng. 2/ Qui mô trại sản xuất giống.

Chương 2: Kỹ thuật sản xuất giống.

1/ Phương pháp xử lý nước. 2/ Kỹ thuật nuôi vỗ tôm sú bố mẹ. 3/ Kỹ thuật nuôi tảo sinh khối. 4/ Kỹ thuật nuôi từ Nauplius lên postlarvae. 5/ Sử dụng trứng Artemia. 6/ Phòng trị một số bệnh thường gặp. 7/ Quản lý, vận hành sản xuất có hiệu quả. 8/ Kỹ thuật ương nuôi PL15 thành  Juvenile. 9/ Cải tiến kỹ thuật trong các trại sản xuất giống thông qua các biện pháp kỹ thuật. 10/ Công nghệ sản xuất chất lượng tốt. 11/ Bệnh tôm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn