foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Lê Trọng.

Nhà xuất bản: Lao Động - Xã hội. Năm XB: 2006.

Mô tả: 158Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 630 / Tr431. Vị trí: Kho Học liệu Quốc văn 2.

 

Nội dung

Chương 1: Cơ sở khoa học về phát triển trang trại trong kinh tế thị trường. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về quản lý trang trại trong kinh tế thị trường. Chương 3: Lịch sử phát triển trang trại ở nước ta. Chương 4: Một số mô hình lựa chọn và những bài học kinh nghiệm  về phát triển và quản lý trang trại trong nền kinh tế thị trường. Chương 5: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển và quản lý trang trại trong những năm tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn