foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: KS. Nguyễn Mạnh Chinh, GS. TS. Mai Văn Quyền, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2005. Mô tả: 99Tr, kích thước: 13 x 19cm.

Nội dung:

1/ Thế nào là quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng. 2/ Tại sao cần phải áp dụng phương pháp quản lý tổng hợp? 3/ QLTH dựa trên cơ sở khoa học nào? 4/ Yêu cầu của việc áp dụng phương pháp QLTH là gì? 5/ Xin nói rõ thêm hệ sinh thái là gì? 6/ Thành phần của hệ sinh thái nông nghiệp gồm những yếu tố nào? 7/ Thế nào là sự cân bằng sinh thái? 8/ Sự cân bằng sinh thái có ảnh hưởng thế nào tới cây trồng và sản xuất nông nghiệp? 9/ Tại sao cân bằng sinh thái bị phá vỡ? 10/ Làm cách nào để duy trì và khôi phục sự cân bằng sinh thái khi cân bằng bị phá vỡ? 11/ Thiên địch gồm những loài gì và tác động của chúng đối với dịch hại như thế nào? 12/ Các biện pháp được áp dụng trong QLTH là gì? 13/ Vai trò của giống cây trong QLTH thế nào? 14/ Vai trò của các biện pháp kỹ thuật canh tác trong QLTH thế nào? 15/ Xin nói thêm về tác dụng của thiên địch trong việc hạn chế dịch hại như thế nào? 16/ Làm thế nào để bảo vệ và tăng cường hoạt động của thiên địch? 17/ Biện pháp sinh học trong phòng trừ dịch hại được sử dụng như thế nào? 18/ Các biện pháp vật lý , thủ công và vệ sinh đồng ruộng gồm những gì và có tác dụng như thế nào trong việc phòng trừ dịch hại cây trồng? 19/ Vị trí, vai trò của biện pháp dùng thuốc hóa học trong QLTH như thế nào? 20/ Để đảm bảo yêu cầu của QLTH, hạn chế các nhược điểm khi sử dụng thuốc BVTV phòng trừ dịch hại cần chú ý những điểm gì? 21/ Thế nào là ngưỡng kinh tế của sâu bệnh? 22/ Thế nào là khả năng đền bù của cây? 23/ Thế nào là điều tra hệ sinh thái đồng ruộng, mục đích yêu cầu của điều tra là gì? 25/ Phân tích hệ sinh thái là gì và cách làm như thế nào? 26/ Biện pháp xử lý đối với các trường hợp  phát sinh sâu bệnh như thế nào? 27/ Thế nào là quản lý dinh dưỡng cây trồng, mối quan hệ giữa quản lý dinh dưỡng với phương pháp QLTH như thế nào? 28/ Áp dụng phương pháp QLTH trên ruộng lúa như thế nào? 29/  Áp dụng phương pháp QLTH cho cây rau cần chú ý những gì? 30/ Phương pháp QLTH cho các cây ăn quả như thế nào? 31/ Những kết quả áp dụng QLTH ở nước ta như thế nào? 32/ Mỗi người nông dân cần làm gì để góp phần cho chương trình QLTH đạt kết quả tốt hơn?

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn