foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Trần Thị Hòe, Đỗ Nguyên Bình.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 119Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần 1: Làm hoa

Chương 1: Những vấn đề chung. Chương 2: Kỹ thuật làm hoa bằng giấy. Chương 3: Kỹ thuật làm hoa bằng vải, lụa, sa tanh, nhung.

Phần 2: Cắm hoa

Chương 1: Những vấn đề chung. Chương 2: Một số kiểu cắm hoa cơ bản.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn