foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Nguyễn Tuấn Anh.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM . Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 63Tr. Khổ: 16 x 24m.

Nội dung:

Chương 1: Phương pháp thiết kế căn bản. Chương 2: Phương pháp thiết kế áo bảo hộ lao động. Chương 3: Phương pháp thiết kế quần bảo hộ lao động

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn