foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Tím; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959786/ T310. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở thực trạng tham gia của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia và hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phong; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.6/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định được nguyên nhân suy giảm vùng nguyên liệu mía đường, từ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông hộ và nhà máy đường huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 635 / S464. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của luận văn là đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của hộ nông dân trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền; PGS. TS. Trần Thị Thu Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 632.9/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài: “Phân tích hiệu quả đầu tư thuốc bảo vệ thực vật trên rau ăn lá của hai nhóm hộ rau an toàn và rau truyền thống tại huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh” nhằm so sánh hiệu quả tài chính trên rau ăn lá của hai nhóm hộ rau an toàn và rau truyền thống hướng đến việc sản xuất rau mang lại hiệu quả đầu tư về thuốc BVTV góp phần tăng lợi nhuận cho người dân.

Tác giả: Lê Văn Cường; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.6041/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định mô hình nuôi tôm hiệu quả và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính mô hình nuôi tôm. Qua đó, đề xuất giải pháp và cung cấp luận chứng để làm tham chiếu kiến nghị qui hoạch vùng nuôi tôm thích hợp tại hai xã Long Hòa, Hòa Minh-huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.