foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu; TS. Lâm Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của hai mô hình dừa và bưởi vùng nhiễm mặn trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hai mô hình. Ưu khuyết điểm của từng mô hình để đưa ra những giải pháp cải thiện, mở rộng và phát triển.

 

Tác giả: Lâm Ngọc Dung; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.460959786/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của người Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện tình trạng nghèo cho người dân tại tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Thị Thảo Đang; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Đ106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình trồng dừa Sáp nuôi cấy phôi và trồng dừa Sáp thường tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tải chính, quy hoạch vùng trồng dừa Sáp cho nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Hoàng Văn Long; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ L431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và tính ổn định của mô hình tôm – rừng kết hợp. Qua đó, đề xuất nhóm giải pháp can thiệp cải thiện hiệu quả sản xuất mô hình góp phần nâng cao sinh kế và ổn định đời sống cho nông dân.

Tác giả: Lê Huỳnh Phương; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.110959786/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề nông thôn cho lao động là người Khmer, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo nghề nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề trong đề án 1956 tại tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn