foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thành Trung; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.6041/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình nuôi dê thịt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính chăn nuôi dê thịt trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trịnh Minh Khoa; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Kh401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của mô hình canh tác lúa giống Đài Thơm 8 cấp XN 1 tại tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của mô hình trồng gấc, từ đó đề xuất giải pháp phát triển cây gấc trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Náo; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.37168/ N108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung đánh giá hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể là hiệu quả kỹ thuật (Technology efficiency - TE) và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của mô hình nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất mô hình nuôi tôm sú trong thời gian tới, nhằm gia tăng lợi nhuận cho người nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

Tác giả: Đoàn Văn Minh; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 116Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.5/ M312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá những thuận lợi, khó khăn của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị mía đường ở Trà Vinh, nhằm phát hiện những lỗ hổng trong chuỗi giá trị, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm mía đường ở Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.