foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Đức Tri; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 363.610959786/ Tr300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng cung cấp, sử dụng nước sạch và nhu cầu sử nước sạch của người dân nông thôn ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các chính sách phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch phù hợp, giúp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch góp phần cải thiện mức sống cho người dân nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới và thỏa mãn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Tác giả: Phạm Thanh Tùng; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 630.959795/ T513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá khả năng chuyển đổi mô hình Lúa mùa sang Lúa - tôm. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình canh tác Lúa - tôm thích ứng BĐKH, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế hộ dân vùng Lúa - tôm tỉnh Cà Mau.

 

Tác giả: Dương Chí Linh; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.130959796/ L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của nghiên cứu này là nhận ra sự thay đổi thu nhập của nông hộ trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới. Xác định các yếu tố có tác động đến thu nhập trong quá trình thực hiện, qua đó đề xuất giải pháp nâng nâng cao thu nhập cho người dân góp phần phát triển vùng nông thôn ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Tác giả: Võ Quang Cường; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ C561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng phát triển và lợi ích của cánh đồng lớn trên lúa hiện nay đối với người nông dân, đồng thời xác định rõ nguyên nhân của thực trạng trên địa bàn huyện Tiểu Cần trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm phát triển cánh đồng lớn bền vững trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Văn An; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ A105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình hai lúa và mô hình lúa - tôm , từ đó đề xuất đề xuất các giải pháp quy hoạch chuyển đổi mô hình sản xuất tại xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.