foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Thùy; TS. Võ Văn Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Th522. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là phân tích hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của hộ sản xuất mía ở tỉnh Hậu Giang để từ đó đề xuất một số giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả tài chính, nâng cao thu nhập cho nông hộ canh tác mía.

Tác giả: Trần Văn Đoái; TS. Võ Văn Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2/ Đ404. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này là nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì chăn nuôi bò của các hộ tham gia dự án Heifer sau ba năm dự án chuyển giao về địa phương quản lý, từ đó hỗ trợ cho Heifer Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh cũng như chính quyền địa phương về phương thức hoạt động, cách thức quản lý giúp dự án duy trì bền vững.

 

Tác giả: Trần Văn Vũ; TS. Lâm Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.13/ V500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh hiệu quả tài chính giữa mô hình Tôm - Lúa truyền thống và mô hình Tôm - Lúa VietGAP tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm duy trì và tiếp tục phát triển mô hình Tôm - Lúa trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 631.8/ H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định được những yếu tố gây ảnh hưởng đến sự tổn thương và khả năng thích ứng của nông hộ ở huyện Vũng Liêm liên quan đến xâm nhập mặn. Qua đó, góp phần định hướng xây dựng giải pháp thích ứng với xâm nhập mặn trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

 

Tác giả: Ngô Thanh Trắc; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.84/ Tr113. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của hộ trồng ớt chỉ thiên tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và phát triển trồng ớt chỉ thiên một cách bền vững hơn.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.