foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đinh Thị Thanh Tâm; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959786/ T120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ Măng cụt ở huyện Cầu Kè nhằm đề xuất giải pháp cho canh tác bền vững cây Măng cụt của Tỉnh Trà Vinh nói chung và huyện Cầu Kè nói riêng.

 

Tác giả: Lê Văn Cường; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.17639/ C561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nhằm đánh giá được những thuận lợi, khó khăn các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị dê thịt ở Bến Tre, từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cấp chuỗi giá trị.

 

 

Tác giả: Phạm Thành Chul; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.4/ Ch510. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nâng cao năng suất, chất lượng trái bưởi năm roi trên địa bàn thị xã Bình Minh, nhằm phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

 

 

Tác giả: Nguyễn Hồng Nương; PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1/ N561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các hộ trồng quýt đường tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần tăng lợi nhuận của các hộ trồng quýt đường tại địa phương.

 

 

Tác giả: Thái Huyền Trân; TS. Võ Văn Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.61/ Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là so sánh hiệu quả tài chính trong sản xuất mía trong và ngoài Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đề xuất giải pháp giúp nông hộ cải thiện hiệu quả canh tác mía.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.