foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thụy Ái dân; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 631.8/ D121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá năng lực thích ứng với xâm nhập mặn và đề xuất các hàm ý chính sách thích ứng với xâm nhập mặn cho người dân trồng lúa huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Lê Duy Cường; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 631.5/ C561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình trồng dừa Sáp và trồng dừa thường tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính vùng trồng dừa cho nông hộ trên địa bàn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Đinh Thị Thanh Tâm; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959786/ T120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ Măng cụt ở huyện Cầu Kè nhằm đề xuất giải pháp cho canh tác bền vững cây Măng cụt của Tỉnh Trà Vinh nói chung và huyện Cầu Kè nói riêng.

 

Tác giả: Lê Văn Cường; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.17639/ C561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nhằm đánh giá được những thuận lợi, khó khăn các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị dê thịt ở Bến Tre, từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cấp chuỗi giá trị.

 

 

Tác giả: Phạm Thành Chul; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.4/ Ch510. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nâng cao năng suất, chất lượng trái bưởi năm roi trên địa bàn thị xã Bình Minh, nhằm phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn