foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Hồng Tú; TS. Nguyễn Hồng Tín (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16 / T500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là nhận ra những yếu tổ ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của mô hình nuôi bò sinh sản qui mô hộ gia đình. Từ đó, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả nghành chăn nuôi bò góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế hộ nông dân chăn nuôi ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng để nhận ra thuận lợi, khó khăn và cơ hội phát triển nghành chăn nuôi bò sinh sản qui mô hộ gia đình tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính mô hình chăn nuôi bò sinh sản và đề xuất giải pháp hợp lý phát triển ngành chăn nuôi bò sinh sản qui mô hộ gia đình.

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Nguyên; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3 / Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm ra những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả chăn nuôi heo thịt theo hướng hàng hóa với quy mô hộ gia đình, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần phát triển nghề chăn nuôi heo thịt theo hướng hàng hóa tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Nhủ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.18 / Nh500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính một số mô hình thích ứng với BĐKH cụ thể là mô hình lúa–tôm, lúa–cá và lúa- màu trong điều kiện chịu sự ảnh hưởng của hạn và xâm nhập mặn ở huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh, từ đó từ đó đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tài chính một số mô hình canh tác trên nền đất lúa trong điều kiện BĐKH tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

 

Tác giả: Võ Văn Chánh; TS. Trần Đắc Dân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.18 / Ch107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả thực trạng của việc ứng dụng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cầu Kè;

- Phân tích hiệu quả sản xuất lúa nơi hai nhóm hộ có và không có áp dụng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cầu Kè;

- Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng diện tích sản xuất lúa VietGAP tại huyện Cầu Kè trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương; TS. Nguyễn Quang Tuyến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.11 / Ph561 Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng đào tạo nghề phi nông nghiệp, việc làm, thu nhập đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập sau khi được đào tạo nghề phi nông nghiệp của hộ nghèo trên địa bàn nghiên cứu;

- Phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong đào tạo nghề phi nông nghiệp đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề phi nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập của hộ nghèo trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.