foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Quý Xuyên; PGS. TS. Nguyễn Văn Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2 / X527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này nhằm tăng hiệu quả tài chính tại các hộ chăn nuôi bò thịt và phát triển đàn bò ở huyện Vũng Liêm một cách bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng của việc chăn nuôi bò thịt ở huyện Vũng Liêm;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của hộ chăn nuôi bò thịt của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;

- Đề ra các giải pháp nhằm góp phần giúp cho thúc đẩy phát triển đàn bò của huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), đạt hiệu quả, tăng thu nhập gia đình.

 

 

Tác giả: Trần Thanh Tú; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68 / T500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm so sánh hiệu quả tài chính của hai mô hình nuôi tôm sú, từ đó tìm ra những thuận lợi và khó khăn của từng mô hình nuôi, đưa ra những giải pháp cải thiện, mở rộng và phát triển nuôi tôm hiệu quả cao.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất mô hình nuôi tôm sú thâm canh và nuôi tôm sú luân canh với lúa tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình nuôi tôm sú thâm canh và mô hình nuôi tôm sú luân canh với lúa tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp nuôi tôm sú hiệu quả tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Lê Gia Khiêm; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.13 / Kh304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hiệu quả tài chính của các nông hộ tham gia mô hình liên kết trồng bưởi Da Xanh so với các nông hộ không tham gia mô hình liên kết tại xã Nhơn Thạnh và xã Phú Nhuận, Tp. Bến Tre, để từ đó đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng của mô hình trồng bưởi Da Xanh có liên kết và không liên kết ở hai xã Phú Nhuận và xã Nhơn Thạnh thuộc Tp.Bến Tre;

- So sánh hiệu quả tài chính giữa hai mô hình trồng bưởi Da Xanh có liên kết và không liên kết;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của bưởi Da Xanh;

- Đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh phát triển cây bưởi Da Xanh trên địa bàn nghiên cứu.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.17 / H513 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua;

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong thời gian tới.

 

 

Tác giả: Danh Út; PGS. TS. Nguyễn Phú Son (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1 / U522 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi giá trị (CGT) của ngành hàng bò thịt, thông qua việc phân tích những thuận lợi, khó khăn của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị bò thịt của Tỉnh. Để đạt được mục tiêu chung này, đề tài nghiên cứu đưa ra những mục tiêu cụ thể sau.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ bò ở tỉnh Trà vinh theo phương pháp tiếp cận CGT;

- Phân tích kinh tế CGT ngành hàng bò thịt;

- Đề xuất các giải pháp nâng cấp CGT ngành hàng bò thịt ở tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.