foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thảo Đang; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Đ106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình trồng dừa Sáp nuôi cấy phôi và trồng dừa Sáp thường tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tải chính, quy hoạch vùng trồng dừa Sáp cho nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Hoàng Văn Long; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68/ L431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và tính ổn định của mô hình tôm – rừng kết hợp. Qua đó, đề xuất nhóm giải pháp can thiệp cải thiện hiệu quả sản xuất mô hình góp phần nâng cao sinh kế và ổn định đời sống cho nông dân.

Tác giả: Lê Huỳnh Phương; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.110959786/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề nông thôn cho lao động là người Khmer, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo nghề nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề trong đề án 1956 tại tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Nam Cường; PGS. TS. Trần Thị Thu Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của mô hình sản xuất ớt chỉ thiên, qua đó đề xuất các giải pháp phát triển trồng ớt chỉ thiên góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tác giả: Võ Hải Thuận; TS. Lâm Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Th502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá và phát triển được mô hình lúa – tôm phù hợp có hiệu quả theo hướng nâng cao chất lượng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.