foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lương Minh Chí; TS. Võ Văn Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 333.7617/ Ch300. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của xây dựng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải đến đời sống của các hộ dân bị thu hồi đất, nhằm đề xuất các giải pháp cải thiện thu nhập của họ.

 

Tác giả: Nguyễn Vinh Hiển; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ H305. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng, hiệu quả sản xuất và tiêu thụ ớt an toàn theo hai phương thức sản xuất VietGAP và truyền thống làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển ngành trồng ớt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Cầm; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ C120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả của Dự án Vi tín dụng đến thu nhập của các hộ dân nghèo từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các hộ dân nghèo tiếp cận, sử dụng nguồn vốn Dự án thuận lợi hơn, hiệu quả hơn.

Tác giả: Tạ Quí Phiều; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Ph309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình canh tác dừa, canh tác xoài tại huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Từ đó, tìm ra những nhân tố làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ và đưa ra một số giải pháp nhằm giúp sản xuất hiệu quả hơn và phù hợp hơn với tình hình biến đổi khí hậu của huyện hiện nay.

 

Tác giả: Sơn Thị Thanh Nga; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Ng100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh hiệu quả tài chính của mô hình lúa hữu cơ và mô hình lúa truyền thống trong hệ thống tôm - lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm phát triển mô hình lúa hữu cơ trong hệ thống tôm - lúa hiệu quả hơn trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn