foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Văn Chánh; TS. Trần Đắc Dân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.18 / Ch107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả thực trạng của việc ứng dụng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cầu Kè;

- Phân tích hiệu quả sản xuất lúa nơi hai nhóm hộ có và không có áp dụng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cầu Kè;

- Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng diện tích sản xuất lúa VietGAP tại huyện Cầu Kè trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương; TS. Nguyễn Quang Tuyến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.11 / Ph561 Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng đào tạo nghề phi nông nghiệp, việc làm, thu nhập đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập sau khi được đào tạo nghề phi nông nghiệp của hộ nghèo trên địa bàn nghiên cứu;

- Phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong đào tạo nghề phi nông nghiệp đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề phi nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập của hộ nghèo trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Quý Xuyên; PGS. TS. Nguyễn Văn Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2 / X527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này nhằm tăng hiệu quả tài chính tại các hộ chăn nuôi bò thịt và phát triển đàn bò ở huyện Vũng Liêm một cách bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng của việc chăn nuôi bò thịt ở huyện Vũng Liêm;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của hộ chăn nuôi bò thịt của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;

- Đề ra các giải pháp nhằm góp phần giúp cho thúc đẩy phát triển đàn bò của huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), đạt hiệu quả, tăng thu nhập gia đình.

 

 

Tác giả: Trần Thanh Tú; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68 / T500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm so sánh hiệu quả tài chính của hai mô hình nuôi tôm sú, từ đó tìm ra những thuận lợi và khó khăn của từng mô hình nuôi, đưa ra những giải pháp cải thiện, mở rộng và phát triển nuôi tôm hiệu quả cao.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất mô hình nuôi tôm sú thâm canh và nuôi tôm sú luân canh với lúa tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình nuôi tôm sú thâm canh và mô hình nuôi tôm sú luân canh với lúa tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp nuôi tôm sú hiệu quả tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Lê Gia Khiêm; TS. Lê Quốc Điền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.13 / Kh304. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích hiệu quả tài chính của các nông hộ tham gia mô hình liên kết trồng bưởi Da Xanh so với các nông hộ không tham gia mô hình liên kết tại xã Nhơn Thạnh và xã Phú Nhuận, Tp. Bến Tre, để từ đó đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng của mô hình trồng bưởi Da Xanh có liên kết và không liên kết ở hai xã Phú Nhuận và xã Nhơn Thạnh thuộc Tp.Bến Tre;

- So sánh hiệu quả tài chính giữa hai mô hình trồng bưởi Da Xanh có liên kết và không liên kết;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của bưởi Da Xanh;

- Đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh phát triển cây bưởi Da Xanh trên địa bàn nghiên cứu.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn