foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thành Nghiệp; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng các hoạt động, thu nhập, đời sống của người dân, từ đó đề xuất các giải pháp ổn định cuộc sống và thu nhập của hộ dân sau khi thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Bình Minh:

- Đánh giá thực trạng thu nhập của người dân sau khi thu hồi đất để xây dựng KCN Bình Minh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân sau khi thu hồi đất;

- Phân tích và đánh giá những cơ hội, thách thức, những thuận lợi và khó khăn của việc xây dựng khu công nghiệp Bình Minh đến thu nhập của người dân;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho các hộ dân sau khi thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Register to read more ...

Tác giả: Lâm Thị Mỹ Lệ; PGS. TS. Nguyễn Duy Cần (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện nhằm làm rõ hơn thực trạng về nghèo tại huyện từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần cải thiện tình trạng nghèo khó của địa phương và giảm nghèo bền vững.

- Đánh giá hiện trạng nghèo tại huyện Cầu Ngang;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều tại huyện Cầu Ngang;

- Đề xuất được các giải pháp giảm nghèo cho huyện.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Trần Thị Phụng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá được thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của phụ nữ nông thôn tại huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn tín dụng nông thôn cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của phụ nữ nông thôn trong huyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng để phụ nữ có thể sử dụng thu nhập của gia đình một cách hiệu quả nhất cho việc tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc.

- Đánh giá thực trạng sử dụng vốn vay thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn vay Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển của phụ nữ nông thôn từ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay từ Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển của phụ nữ nông thôn tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển của phụ nữ nông thôn tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.