foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Tú; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.68 / T500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm so sánh hiệu quả tài chính của hai mô hình nuôi tôm sú, từ đó tìm ra những thuận lợi và khó khăn của từng mô hình nuôi, đưa ra những giải pháp cải thiện, mở rộng và phát triển nuôi tôm hiệu quả cao.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng sản xuất mô hình nuôi tôm sú thâm canh và nuôi tôm sú luân canh với lúa tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình nuôi tôm sú thâm canh và mô hình nuôi tôm sú luân canh với lúa tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp nuôi tôm sú hiệu quả tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn