foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Văn Chánh; TS. Trần Đắc Dân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.18 / Ch107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả thực trạng của việc ứng dụng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cầu Kè;

- Phân tích hiệu quả sản xuất lúa nơi hai nhóm hộ có và không có áp dụng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cầu Kè;

- Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng diện tích sản xuất lúa VietGAP tại huyện Cầu Kè trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn