foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Nhủ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.18 / Nh500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính một số mô hình thích ứng với BĐKH cụ thể là mô hình lúa–tôm, lúa–cá và lúa- màu trong điều kiện chịu sự ảnh hưởng của hạn và xâm nhập mặn ở huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh, từ đó từ đó đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tài chính một số mô hình canh tác trên nền đất lúa trong điều kiện BĐKH tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn