foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thụy Ái dân; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 631.8/ D121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá năng lực thích ứng với xâm nhập mặn và đề xuất các hàm ý chính sách thích ứng với xâm nhập mặn cho người dân trồng lúa huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn