foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Nhờ; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 53Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.3/ Nh460. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá được thực trạng vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội của hộ nghèo huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển vốn tín dụng nông thôn cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo trong huyện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn