foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Thanh Trắc; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.84/ Tr113. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của hộ trồng ớt chỉ thiên tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và phát triển trồng ớt chỉ thiên một cách bền vững hơn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn