foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Quang Cường; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ C561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng phát triển và lợi ích của cánh đồng lớn trên lúa hiện nay đối với người nông dân, đồng thời xác định rõ nguyên nhân của thực trạng trên địa bàn huyện Tiểu Cần trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm phát triển cánh đồng lớn bền vững trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn