foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Đức Tri; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 363.610959786/ Tr300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng cung cấp, sử dụng nước sạch và nhu cầu sử nước sạch của người dân nông thôn ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các chính sách phát triển dịch vụ cung cấp nước sạch phù hợp, giúp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch góp phần cải thiện mức sống cho người dân nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới và thỏa mãn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn